Cập nhật Tiến độ thi công Picity High Park

Đơn vị Tổng thầu xây dựng

Hòa Bình

Hòa Bình xây dựng 3 khối Park 1 & Park 2 & Park 3 (3A & 3B) thuộc Dự án Picity High Park

Unicons

Unicons xây dựng 2 khối Park 4 & Park 5 thuộc Dự án Picity High Park

5/5 (4 Reviews)
Cập nhật Tiến độ Thi công Dự án Picity High Park mới nhất

ĐĂNG KÝ XEM DỰ ÁN & KHU NHÀ MẪU

Error: Contact form not found.

TỔNG QUAN TIẾN ĐỘ DỰ ÁN PICITY HIGH PARK

Cập nhật thông tin Dự án Picity High Park Quận 12 ngày 30/06/2021 mới nhất tại công trường thi công Số 9A Thạnh Xuân 13, Quận 12:

  • Park 1 & Park 2: Hoàn thành công tác thi công thử tĩnh tải cọc thử. Đang triển khai công tác thi công cọc đại trà & đang công tác chuẩn bị thi công Móng – Hầm.
  • Park 3: Hoàn thành 100% bê tông từ phần hầm & 15 sàn tầng (cất nóc đầu tháng 6/2021). Hiện tại đang triển khai xây tô – hoàn tiện tầng 1F tới 9F đạt 50% và từ tầng 10F tới tầng mái đạt 30%
  • Park 4: Hoàn thành 100% bê tông phần hầm. Hoàn thành 100% bê tông tầng 1F đến tầng 11F.
  • Park 5: Hoàn thành 100% bê tông từ phần hầm & 15 sàn tầng (cất nóc tháng 4/2021). Hiện tại đang triển khai xây tô – hoàn tiện tầng 1F tới 9F đạt 70% và từ tầng 10F tới tầng mái đạt 40%

5/5 (4 Reviews)

5/5 (4 Reviews)

Tin tức

5/5 (4 Reviews)